ΠΏΣ ΜΠΟΡΟYΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘHΣΟΥΜΕ
Μεγιστοποιήσετε την επεκτασιμότητα και την ανταπόκριση του ιστότοπου και των εφαρμογών σας.
End to end programs.

Προηγμένες λύσεις performance engineering για ιστότοπους και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών φόρτου, της ρύθμισης του συστήματος, της βελτιστοποίησης του κώδικα από την πλευρά του προγράμματος περιήγησης, καθώς και του κώδικα από την πλευρά του διακομιστή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων βάσεων δεδομένων και της αναρχιτεκτονικής, εάν χρειάζεται.

Απόδοση ιστοτόπου

Σας βοηθάμε να αυξήσετε τις επιδόσεις του ιστότοπου χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές όπως μείωση των αιτήσεων HTTP, βελτιστοποίηση Javascript και CSS, προσωρινή αποθήκευση, χρήση CDN, βελτιστοποίηση εικόνων, συμπίεση και καλύτερους χρόνους απόκρισης του διακομιστή. Υποστηρίζεται από πλήρη ανάλυση με εργαλεία όπως το Google Pagespeed, το GT Metric και άλλα.

Απόδοση εφαρμογών

Έχουμε μια επιστημονική προσέγγιση όσον αφορά την απόδοση, η οποία βασίζεται σε μετρήσεις και αποσφαλμάτωση. Δε μαντέυουμε πού μπορεί να βρίσκονται τα προβλήματα. Βρίσκουμε τα σημεία συμφόρησης με profilers και εργαλεία παρακολούθησης εφαρμογών. Στη συνέχεια, παρέχουμε τις κατάλληλες λύσεις, όπως βελτιστοποίηση βάσεων δεδομένων, βελτιστοποίηση κώδικα, αναδιαμόρφωση ή επανασχεδιασμό.

Λύσεις Cloud

Για πολλές εφαρμογές, η μετάβαση σε προσέγγιση cloud native είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την κλιμάκωση. Κατασκευάζουμε λύσεις χρησιμοποιώντας τεχνολογίες κλίμακας cloud, όπως κοντέινερ εφαρμογών, λειτουργίες cloud, ουρές, βάσεις δεδομένων cloud, υπηρεσίες ειδοποίησης και αποθήκευση cloud. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να μεταβείτε σε αυτές τις λύσεις.